engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Gaver til Oslo Museum

Noen av stolene i samlingen
Noen av stolene i samlingen. FOTO: KRISTIN M. GAUKSTAD / OSLO MUSEUM

Oslo Museum har inntaksstopp, foreløpig ut året 2016.

Oslo Museums samlinger inneholder mange tusen gjenstander samlet inn gjennom mer enn 100 år.
Fra høsten 2015 er museet i gang med et større prosjekt med å gå gjennom samlingene. Vi har dessverre for liten oversikt og en god del av det vi har i magasinene er ikke registrert, avfotografert eller forsvarlig oppbevart.

Vi starter med å få en samlet oversikt over hvor mange og hvilke objekter vi har i møbelmagasinet og tekstilmagasinet. I denne perioden kan vi dessverre ikke ta i mot gjenstander eller malerier som gis i gave til museet. Oversikten vi får vil også gjøre oss i stand til å foreta prioriteringer når det gjelder hva vil skal ta vare på for fremtiden og hva vi kan og skal samle inn fremover.