engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Lyset fra øst: Den russiske revolusjon 100 år

Starter 06.04.2017 18:00
Russland Eivind Enger 900x370
Fra Den russiske legasjons kontor. Fotografert i 1923 i Drammensveien 34. FOTO: EIVIND ENGER / OSLO MUSEUM

Lenins revolusjon slo opp døren til en ny sosialistisk fremtid. Den russiske revolusjon virket som en forløsning for en generasjon unge sosialister vokst opp i et Europa i krise.

Dette gjaldt også for den unge veiarbeideren Einar Gerhardsen fra Kristiania. Sommeren 1920, under tre år etter bolsjevikenes maktovertakelse, fikk Gerhardsen se «arbeiderstaten» med egne øyne. Han reiste som delegat til Den kommunistiske internasjonale (Kominterns) andre kongress. Det ble en «eventyrlig reise», ifølge ham selv. Hvilke samfunn møtte ham på denne reisen, og hva tok han med seg videre?

Historiker Eirik Wig Sundvall tar for seg den russiske revolusjonens store innvirkning i norsk arbeiderbevegelse. Sundvall viser bilder fra arbeiderparti-delegasjonens reise til Sovjet den idealistiske sommeren 1920.

Eirik Wig Sundvall er doktorgradsstipendiat i historie ved Universitetet i Agder, og har skrevet boken Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–49 (Gyldendal, 2016)

Når: Torsdag 6. april kl. 18
Hva: Foredrag
Hvor: Arbeidermuseet