engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Språkkviss

Starter 30.03.2017 18:00
Storyboard
TANK DESIGN

Hvem vet mest om språk? Test dine kunnskaper om ords betydning, grammatiske spissfindigheter, dialektvariasjon, flerspråklighet og språkutvikling. 

Uhøytidlig kviss om språk med Oslo i fokus. I forbindelse med utstillingen Oslo Sier. Språk i byen på Bymuseet.

Ved førsteamanuensis Toril Opsahl (Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO)

For lag på inntil fem deltakere.

Gratis adgang

Når: Torsdag 30. mars kl. 18
Hva: Språkkviss
Hvor: Bymuseet i Frognerparken