engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

OsloFunkis

Funkisbygning i Oslo (FOTO: RUNE AAKVIK / OSLO MUSEUM)
Funkisbygning i Oslo. FOTO: RUNE AAKVIK / OSLO MUSEUM

Fordi Oslo er så tydelig preget av funksjonalismens arkitektur, både i sentrum og i de sentrumsnære villaområdene, ønsker Oslo Museum å utforske denne perioden.

«I løpet av forbausende kort tid ble funksjonalismen enerådende i Oslo.» Arkitekt Kristian Bjerknes i «Bygg og bo. Boken om moderne hjem, 1943.»

Oslo er rik på funkisarkitektur. Den finnes over hele byen, og i alle typer bygninger. Det er derfor ikke uten grunn at Oslo er blitt kalt «funkisbyen i Norge». De siste årene har det vært en fornyet interesse for denne perioden. Originale bygninger pusses opp, samtidig som nye hus bygges i «nyfunkis».

I denne utstillingen ønsker vi å gi noen smakebiter av «funkisbyen Oslo», og å utforske ideer og samfunnsforhold som formet den. Utstillingen tegner derfor et bredt kulturhistorisk bilde av Oslo i årene mellom ca. 1925 og 1940. Denne perioden regnes som funksjonalismens Storhetsstid.

Mellomkrigstiden var en betydelig moderniseringstid. Nye boliger, forretningsgårder og offentlige bygg gjorde hovedstaden til en «funkisby». Moderne materialer som betong, glass og stål ble tatt i bruk, og elektrisiteten fikk en større plass i bybildet gjennom lysreklamer og opplyste utstillingsvinduer.

Sett under ett, var perioden kjennetegnet av til dels motsetningsfylte tendenser. For noen var den preget av fattigdom, arbeidsledighet og klassekamp. For andre var den en tid med bedre økonomi, mer fritid, jazz, dans og glamorøse restaurantbesøk. Felles var opplevelsen av å leve i en moderne tid der alt gikk raskere og det meste var i endring.

Bestill omvisning i utstillingen her.

Hva: Utstilling 
Når: Tirsdag - søndag kl. 11 - 16
Hvor: Bymuseet i Frognerparken

Utstillingen står til og med 27. august 2017

Bidragsytere:

logo funkis Arkitekter F.S. Platou