engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Kjenn din by: Fra Bryn til by'n

Starter 16.05.2017 18:00
Bryn 900x370 2
Bryn jernbanestasjon i 1885. FOTO: OLE TOBIAS OLSEN / OSLO MUSEUM 

Visste du at banen mellom Eidsvoll og Christiania åpnet allerede i 1854 og at Bryn ble et av strekningens viktigste stoppesteder?

Kort tid etter åpningen ble Bryn ble brukt som stoppested for å sette på ekstra bremseklosser før nedkjøring mot sentrum. Først i senere tid ble stoppestedet oppgradert til stasjon i hjertet av industrien som etablerte seg rundt Alnaelva.

Byandringen følger elva gjennom gammel industri og skog. Ved Svartdalen får vi høre om mannen bak «Kværner Brug», Oluf Omsun. Turen avsluttes med et blikk mot den den nye byen og visjoner om fremtidige boligutviklingsprosjekter.

Når: Torsdag 16. mai kl. 18
Hva: Kjenn din by: byvandringer
Møtested: Broen over Brynseng T-bane