engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2015

FOTO: DREW COFFMAN / FLICKR
FOTO: DREW COFFMAN / FLICKR

Mangfoldsnettverket

Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

Les mer om mangfoldsnettverket


Dialog som metode i utstillinger om minoriteter

 «Dialogmetoden» har vært flittig brukt i arbeid med minoriteter i Norske museer det siste tiåret. I dette prosjektet retter Interkulturelt museum et kritisk tilbakeblikk på egen praksis, og vurderer effekten av metoden i senere tids utstillinger.

Les mer om dialog som metode i utstillinger om minoriteter


Oslo Museum i kultursamarbeid med Romania

Interkulturelt Museum i Oslo og Cultural Metropolis Association i Bucuresti samarbeider om to EØS-finansierte prosjekter.
NOMAD International Film Festival har utendørs filmvisninger i fire forskjellige byer i Romania i juni. Fra 17. til 19. september er det Oslo som huser NOMAD IFF.

Les mer om kultursamarbeidet her

__________________________________________________________________________________________________________________

Møte med minner

Oslo Museum tilrettelegger formidling for demensrammede mennesker.
Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie fra "manns minne". Vi bruker utstillingene og utvalgte gjenstander, og lar sansene hjelpe oss. Berøring, lukt, smak og samtale setter erindringsprosessene i gang.

Les mer om Møte med minner


Crossing Cultures - Sharing Stories

Vil du bli bedre kjent med norsk kultur og historie? Et gratis tilbud til deg som ønsker å snakke om kulturelle kontraster og dele erfaringer om det å bo i det flerkulturelle Oslo

Les mer om Crossing Cultures - Sharing Stories