engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

styret 2017

Styret

Bernt Bull (Styreformann)
Inger Jensen
Anne Grethe Solberg
Lavleen Kaur
Anne Helgesen
Abrahaley Berhe, (ansattes representant)
Rune Aakvik (ansattes representant)

Varamedlemmer

Saphinaz-Amal Naguib
Aysegul Leblebicioglu
Gazi Øzcan (ansattes vararepresentant)